Jakub Turek
echo $_blog;

W tym filmie pokażę jak za pomocą .NET połączyć się z lokalną i zdalną bazą danych Firebird oraz jak pobrać z nich dane.