Jakub Turek
echo $_blog;

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące sztucznej inteligencji (AI), które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników tej technologii. Rozporządzenie obejmuje również kwestie związane z równością, prawami obywatelskimi, ochroną konsumentów i pracowników oraz wspieraniem innowacji i badań nad AI.

Jednym z najważniejszych elementów rozporządzenia jest wprowadzenie standardów dla znaków wodnych dla treści generowanych przez AI, takich jak dźwięk, obrazy czy wideo, często nazywanych „deepfake”. Znaki wodne mają służyć do oznaczania i weryfikowania źródła i autentyczności tych treści, aby zapobiegać ich nadużyciom i manipulacjom. Znaki wodne mają być widoczne dla ludzi i maszyn, a ich usunięcie ma być trudne lub niemożliwe.

Rozporządzenie zobowiązuje Departament Handlu do opracowania i wdrożenia standardów dla znaków wodnych dla AI w ciągu 18 miesięcy od jego podpisania. Standardy mają być oparte na najlepszych praktykach i zaleceniach ekspertów z branży, akademii i społeczeństwa obywatelskiego. Standardy mają być również zgodne z międzynarodowymi normami i zasadami dotyczącymi AI.

Rozporządzenie Bidena jest odpowiedzią na rosnące obawy związane z rozwojem i stosowaniem AI, zwłaszcza w dziedzinie mediów i komunikacji. Treści generowane przez AI mogą być wykorzystywane do celów edukacyjnych, rozrywkowych czy artystycznych, ale mogą być również używane do wprowadzania w błąd, dezinformacji, oszustw czy szantażu. Znaki wodne mają pomóc w odróżnieniu tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest fałszywe, i w ochronie praw i interesów twórców i odbiorców treści.