Jakub Turek
echo $_blog;

https://youtu.be/LXhcEKlvY94

W tym filmie pokażę jak za pomocą CSS stworzyć niesamowity efekt dla dowolnego tekstu. Wykorzystam do tego właściwość :hover. Właściwość :hover CSS pseudo-class jest używana gdy użytkownik wchodzi w interakcję z elementem za pomocą urządzenia wskazującego, ale niekoniecznie go aktywuje. Generalnie wyzwalanie następuje gdy użytkownik wskaże element kursorem, np. wskaźnikiem myszy.